Oferta

Our a professional and significantly accredited authors can completed the necessary craft my essay requests. Get excellence essay posting to obtain affordable fee write my essay

essay writersgenesis bitcoin mining reviewUsługi przez nas świadczone, dla czytelności i przejrzystości obrazu, podzieliliśmy na kategorie:

Fachowe doradztwo z zakresu:

 • geodezyjno-kartograficzno-prawnego,
 • technicznego i inżynierskiego.

Świadczenia dotyczące nieruchomości:

 • ustalanie i okazywanie granic nieruchomości,
 • rozgraniczanie nieruchomości,
 • podziały działek,
 • scalenia działek,
 • analizy i regulacje sytuacji prawnych nieruchomości (w tym tych przedwojennych).

Obsługa dotycząca inwestycji:

 • mapy cyfrowe oraz sytuacyjno-wysokościowe pod projekty;
 • mapy numeryczne w formacie .dxf, .dgn, .dwg (AutoCAD);
 • wytyczenia budynków oraz sieci uzbrojenia terenu;
 • pomiary inwentaryzacyjne oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej urządzeń podziemnych sieci uzbrojenia terenu;
 • pomiary „do odbioru”;
 • pomiary drogowe oraz kolejowe.

Pomiary specjalne:

 • pomiary objętości mas ziemnych,
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń,
 • pomiary inżynieryjne, wysokościowe,
 • ekspertyzy techniczne.

Jeżeli mają Państwo specjalne życzenia z dziedziny geodezji, o których nie wspomnieliśmy wyżej, czekamy na kontakt – z przyjemnością podsuniemy odpowiednie rozwiązanie.

Podczas realizacji zleceń respektujemy wszelkie założenia i ściśle trzymamy się założonego planu. Nie zaskoczymy Państwa ukrytymi kosztami, co więcej możemy dać gwarancję ich niezwykłej przystępności, jak na tak wysoką jakość świadczonych usług. Gwarantujemy w pełni satysfakcjonujący rezultat końcowy.

Konior Andrzej. Usługi geodezyjne, pomiary, mapy do celów projektowych

ul. Potok 20
43-382 Bielsko-Biała

Telefon: 601 379 872
E-mail: andkonior@wp.plessay writersbest cryptocurrencies to mine

Your essays will be handled by custom made simply writing system industry professionals – our freelance writers, leaders in truly your field of operation of research with many years of undertaking writing help

It’s a very good approach to cover somebody to post a report! Our report formulating business can recommend you first-rate essay publishing for cheap deals custom writing

geodeta

Starter