Oferta

Usługi przez nas świadczone, dla czytelności i przejrzystości obrazu, podzieliliśmy na kategorie:

Fachowe doradztwo z zakresu:

 • geodezyjno-kartograficzno-prawnego,
 • technicznego i inżynierskiego.

Świadczenia dotyczące nieruchomości:

 • ustalanie i okazywanie granic nieruchomości,
 • rozgraniczanie nieruchomości,
 • podziały działek,
 • scalenia działek,
 • analizy i regulacje sytuacji prawnych nieruchomości (w tym tych przedwojennych).

Obsługa dotycząca inwestycji:

 • mapy cyfrowe oraz sytuacyjno-wysokościowe pod projekty;
 • mapy numeryczne w formacie .dxf, .dgn, .dwg (AutoCAD);
 • wytyczenia budynków oraz sieci uzbrojenia terenu;
 • pomiary inwentaryzacyjne oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej urządzeń podziemnych sieci uzbrojenia terenu;
 • pomiary „do odbioru”;
 • pomiary drogowe oraz kolejowe.

Pomiary specjalne:

 • pomiary objętości mas ziemnych,
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń,
 • pomiary inżynieryjne, wysokościowe,
 • ekspertyzy techniczne.

Jeżeli mają Państwo specjalne życzenia z dziedziny geodezji, o których nie wspomnieliśmy wyżej, czekamy na kontakt – z przyjemnością podsuniemy odpowiednie rozwiązanie.

Podczas realizacji zleceń respektujemy wszelkie założenia i ściśle trzymamy się założonego planu. Nie zaskoczymy Państwa ukrytymi kosztami, co więcej możemy dać gwarancję ich niezwykłej przystępności, jak na tak wysoką jakość świadczonych usług. Gwarantujemy w pełni satysfakcjonujący rezultat końcowy.
Zapraszamy do współpracy klientów z miasta Bielsko Biała oraz okolic.

Konior Andrzej. Usługi geodezyjne, pomiary, mapy do celów projektowych

ul. Potok 20
43-382 Bielsko-Biała

Telefon: 601 379 872
E-mail: andkonior@wp.pl

geodeta

Geodeta, Usługi geodezyjne, pomiary, mapy do celów projektowych Bielsko Biała